مهارت های کودک هشت ماهه چه چیزهایی هستند؟

۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - توسط مدیر سایت
زمانی که فرزند شما هشت ماهه شد، شروع به آموختن مهارت های جدیدی می کند. کودکان کنجکاو هستند؛ زیرا می خواهند درباره محیط اطراف آگاهی بیشتری یابد .در مورد مهارت های کودک هشت ماهه باید گفت قدرت زیادی [...]