از پوشک گرفتن کودک

آموزش از پوشک گرفتن کودک

۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - توسط مدیر سایت
از پوشک گرفتن کودک و نیز آموزش آداب استفاده از دستشویی به او، مهارتهایی را در والدین می طلبد که ما آنها را در این مقاله به شما می آموزیم! خشونت ممنوع! هنگام آموزش چگونگی استفاده از توالت، تهدید و [...]