زمانی که فرزند شما هشت ماهه شد، شروع به آموختن مهارت های جدیدی می کند. کودکان کنجکاو هستند؛ زیرا می خواهند درباره محیط اطراف آگاهی بیشتری یابد .در مورد مهارت های کودک هشت ماهه باید گفت قدرت زیادی کسب می کند. او می تواند خود را به صندلی یا مبل فشار دهد و بایستد و در ماه های بعد از سایر وسایل منزل برای ایستادن کمک گیرد.

سال نخست پیشرفت و مهارت های کودک
کودک هشت ماهه در حال حاضر چهاردست و پا راه می رود. اما اگر فرزند شما هنوز به آن مرحله نرسیده است نترسید. برخی بچه ها زمان بیشتری می خواهند تا شروع به حرکت کنند. در این سن، فرزند شما شروع به هماهنگ شدن مهارت های جنبشی با احساس می کند. یک بچه در این سن می تواند اسباب بازی خود را در آن طرف اتاق در نظر بگیرد و به سمت آن برود و آن را بردارد. در این سن می تواند توپ را هل بدهد، اسباب بازی ها را به هم وصل کند و موانع را از میان بردارد.

در این سن نوزاد می تواند از شصت و انگشتان دیگر استفاده کند و وسایل کوچک را بردارد. در این سن نوزاد هر چیزی که برمی دارد بلافاصله در دهان می گزارد؛ بنابراین مراقب او باشید. اگر فرزند شما خواهر یا برادری بزرگ تر از سه سال دارد، محیط بازی آن ها را جدا کنید. همچنین هنگامی که بچه های بزرگ تر با اسباب بازی های کوچک بازی می کنند و نوزاد خواب است، اسباب بازی های کوچک را جمع کنید و از نبود آن ها در هنگام بیداری نوزاد مطمئن شوید.

خواب کودک هشت ماهه


فرزند هشت ماهه شما در روز حدود سیزده تا چهارده ساعت می خوابد. آن ها در روز دو بار می خوابند؛ یکی صبح و دیگری عصر. کل مدت چرت های روزانه کودک یک ساعت است. اما برخی کودکان دو تا بیست دقیقه چرت می زنند.
با کودک بازی کنید، به او آموزش دهید و باعث رشدش شوید
در این زمان کودک قدرت یادگیری دارد. هنگامی که فرزند شما بالای دو سال است از جدا شدن از او نترسید. طبیعی است که هر بار که اتاق را ترک می کنید فرزندتان بهانه بگیرد. گریه او بیش از چند دقیقه طول نمی کشد. بگذارید فرزند به وظایف روزانه شما عادت کند و با نبود شما سازگار شود.

مهارت های کودک هشت ماهه در غذا خوردن

مهارت های کودک
کودک هشت ماهه شما حدود بیست و چهار تا سی و دو اونس شیر در روز می خورد. اما غذاهای دیگر مانند میوه، سبزیجات، حبوبات، گوشت له شده نیز می توانید به او بدهید. هر چقدر غذاهای جامد افزایش یابد شیر مادر کمتر می شود. در این زمان فرزند شما بیشتر تمایل به غذاهای جامد نشان می دهد اما باید در روز حدود شانزده تا بیست اونس شیر به او بدهید. بعد از یک سالگی می توانید شیر گاو نیز به او بدهید.
قدرت فک فرزند شما افزایش یافته بنابراین می تواند غذا بجود. اولین غذایی که به او می دهید، موز، پاستا، نان تست، گوشت پخته شده و حبوبات می باشد. غذاها را به ذرات کوچک تقسیم کنید و غذاهایی که نیاز به فک قوی دارند مانند هویج به او ندهید. هیچ وقت در هنگام غذا خوردن فرزندتان را تنها نگذارید.

رشد کودک هشت ماهه
سعی کنید تا پس از یک سالگی به فرزندتان عسل، سفیده تخم مرغ ندهید.

مهارت های کودک هشت ماهه در ارتباط
نوزاد حس درستی درباره خود دارد و شروع به شناخت خود و اطراف می کند. فرزند هشت ماهه ارتباط بین رفتار خود و واکنش دیگران را می فهمد.
در این سن، کودک می فهمد چه چیزی را دوست دارد و چه چیزی را دوست ندارد. به همین دلیل گاهی در مقابل برخی غذاها می خندد و در مقابل غذاهای دیگر رو بر می گرداند.